اخبار و انتصابات

جلسه کمیته ترفیعات - مورخ 1400/04/09
جلسه کمیته ترفیعات - مورخ 1400/04/09
درخواست های موافقت شده اعضای هیأت علمی جهت دریافت پایه سالیانه - جلسه 1400/04/09
انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه رازی
انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه رازی
با حکم دکتر اعلمی‌آل‌آقا صورت گرفت؛ انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه رازی دکتر ابدالی با حکم رئیس دانشگاه به‌عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی دانشگاه معرفی و از زحمات دکتر نیاپرست قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه تودیع و معارفه...
جلسه کمیته ترفیعات - مورخ 1400/02/18
جلسه کمیته ترفیعات - مورخ 1400/02/18
درخواست های موافقت شده اعضای هیأت علمی جهت دریافت پایه سالیانه - جلسه 1400/02/18
استفاده از کارت اعتباری فروشگاه سلام
استفاده از کارت اعتباری فروشگاه سلام
اطلاعیه شماره ۸ : استفاده از کارت اعتباری فروشگاه سلام به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) می رساند مطابق با تفاهم نامه دانشگاه رازی با فروشگاه سلام، شرایط استفاده از کارت اعتباری به شرح ذیل اعلام می گردد: ...

ترفیعات

رویدادها

دستاوردها

امور رفاهی