امسال بیش‌از ۱۷هزار و ۸٠٠ اصله نهال درختچه ای و تعداد قابل توجهی نشای گل های فصلی در گلخانه شهرداری دانشگاه تولید شده‌است

 گونه های گیاهی تولید شده شامل گیاه زرشک زینتی، آبشار طلایی، برگ نو، شمشاد، نسترن، ساناز، اسطوخودوس، رز هلندی، رزماری، پاپیتال و داوودی می باشد.
 

نام فارسی

تعداد

قیمت واحد-ریال

قیمت کل

زرشک

1900

000/250

000/000/475

آبشار طلایی

760

000/600

000/000/456

برگ نو

5000

000/150

000/000/750

شمشاد

2000

000/200

000/000/400

نسترن

1770

000/600

000/000/062/1

ساناز

750

000/300

000/000/225

اسطو خودوس

940

000/120

000/800/112

رز هلندی

1450

000/450

000/500/652

رزماری

1600

000/120

000/000/192

پاپیتال

600

000/150

000/000/90

داودی

1100

000/120

000/000/132


 

آخرین اخبار