2557
رعایت عدالت و حسن اجرای دقیق آزمون از مهمترین اولویت های این آزمون است.

مصاحبه تخصصی استخدام پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه رازی- سال 1400

با استعانت از خداوند متعال، حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه، پس از اعلام سه برابر ظرفیت (سهمیه آزاد) ودو برابر ظرفیت(سهمیه ایثارگر) پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان سنجش وآموزش کشور، فرایند چگونگی اجرای آن را در دستور کار خود قرارداد.

با استعانت از خداوند متعال، حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه، پس از اعلام سه برابر ظرفیت (سهمیه آزاد) ودو برابر ظرفیت(سهمیه ایثارگر) پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان سنجش وآموزش کشور، فرایند چگونگی اجرای آن را در دستور کار خود قرارداد. رعایت عدالت و حسن اجرای دقیق آن از مهمترین اولویت های این آزمون است. به همین منظور اقدام هایی در این زمینه صورت پذیرفته است که عبارتند از:
-    تشکیل دبیرخانه پذیرش
-    اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت از طریق تماس تلفنی و درج در پورتال دانشگاه.
-    زمانبندی برای تشکیل پرونده پذیرفته شدگان از تاریخ 1400/07/04 لغایت 1400/07/14
-    بررسی مدارک پذیرفته شدگان و ثبت در پورتال آزمون استخدامی کشور
-    دعوت از اساتید مرتبط با رشته شغلی برای مصاحبه های اختصاصی در زمینه : روان شناسی، ارزیابی تخصصی مهارت و دانش شغلی و ارزیابی نرم افزارها و دانش کامپیوتر
-    دعوت از نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه، نماینده سازمان بهزیستی استان کرمانشاه، نماینده حراست دانشگاه، نماینده هسته گزینش دانشگاه برابر دستورالعمل آزمون
-    تشکیل کمیته اجرایی و پشتیبانی 
-    تهیه بنر خیرمقدم برای مدعوین و پذیرفته شدگان در آزمون و راهنمای پذیرفته شدگان
-    تهیه جدول زمانبندی اجرای مصاحبه ها از تاریخ 1400/07/27 لغایت 1400/08/16 به تفکیک رشته های شغلی.
-    اختصاص فضای فیزیکی برای پنل های اختصاصی مصاحبه و تجهیز وسایل سخت افزاری و نرم افزاری برای آزمون تئوری و عملی در حوزه معاونت اداری ومالی دانشگاه
تاکنون مصاحبه رشته های شغلی: کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار، کارشناس شبکه، حقوقی، حسابداری، کارپردازی، برنامه ریزی تولید و بهره وری، بازرگانی داخلی، برنامه ریزی آموزشی انجام شده است و تا تارخ 1400/08/16 مصاحبه دیگر رشته های شغلی نیز انجام می شود. 
 


شناسه : 1523434

آخرین اخبار