عنوان جدید

 

 

 

تسهیلات بانکی:

ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به اعضای هیات علمی و کارمندان به شرح ذیل:
-ایجادامکان بهره مندی از تسهیلات بانکی ازجمله وام جعاله تعمیر مسکن،وام خریداتومبیل،وام مسکن ویژه اعضای هیات علمی،وام قرض الحسنه و وام ساخت مسکن
-ایجاد تسهیلات اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای تفریحی و زیارتی کارکنان و خانواده آنها
-وام خریدلوازم منزل به متقاضی و همسروفرزند