2361
اولین جشنواره غذای سبز در باغچه سبز دانشگاه رازی کرمانشاه

غذای سبز

به منظور استفاده از محصولات ارگانیک باغچه سبز،  جشنواره ای با هدف پخت غذاهای خوشمزه و ارگانیک در باغچه سبز دانشگاه رازی بر پاشد.

در این جشنواره که با حضور اعضای مزرعه سبز دانشگاه برگزار شد، خانواده ها با استفاده از محصولات مزرعه خود شامل (انواع سبزیجات و صیفی جات) غذاهای خوش عطر و طعم پختند و به این جشنواره آوردند.

در پایان این جشنواره خانم دکتر رمدانی عضو هیات علمی دانشگاه رازی به همراه خانم ملکی داور بین المللی،   نفرات برتری که غذای سالم و متنوع پختند را  انتخاب و معرفی کردند.
 

آخرین اخبار