تماس با ما

 

 

تماس با ما

 

آدرس: کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی- سازمان مرکزی-طبقه دوم- معاونت اداری و مالی دانشگاه رازی
اطلاعات تماس 2-34277601-083

دورنگار: 34277600-083