وام ضروری بازنشستگان - display-pageبا سلام، بازنشستگان محترم عضو صندوق بازنشستگی کشوری جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام وام ضروری بازنشستگی سال 96 به پایگاه اطلاع رسانی این صندوق به نشانی www.cspf.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

با سلام، بازنشستگان محترم عضو صندوق بازنشستگی کشوری جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام وام ضروری بازنشستگی سال 96 به پایگاه اطلاع رسانی این صندوق به نشانی www.cspf.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.