نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس کارپردازی

نام و نام خانوادگی: کامران مهرجو

 سمت: رئیس اداره کارپردازی و خدمات

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن:34274521