ستاد رفاهی کارکنان و اعضای هیأت علمی

اطلاعات پرسنل

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
علی اشرف خزائی رئیس ستاد رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی ۴۲۷۴۵۲۳ ۲۶۴ ۱۲۴
حشمت اله خزایی کارشناس ستاد رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی ۴۲۷۴۵۲۳ ۲۶۴ ۱۲۴

شرح وظایف واحد:

تلاش در راستای فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب باموازین شرعی و قانونی ودرحیطه توان دانشگاه برای اعضای هیئت علمی وکارمندان که عمدتابه شرح زیر است:
۱-شرکت در جلسات و امور اجرایی مرتبط با امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در صورت لزوم.
۲-رسیدگی به امور استادسراهای دانشگاه،ثبت تقاضاها،رتبه بندی و تحویل و تحول واحدهای سازمانی دانشگاه به اعضای محترم هیات علمی
۳۳-ارائه خدمات بیمه ای به کارکنان دانشگاه اعم از(اعضاء هیات علمی و غیرهیات علمی) به شرح ذیل: -برقراری بیمه درمان تکمیلی برای کارکنان دانشگاه(اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی) -برقراری بیمه های اتومبیل(بدنه-ثالث)،آتش سوزی-مسئولیت-حوادث خانوار،حوادث خانواده،اشخاص ومسافران خارج از کشور.
۴-ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به اعضای هیات علمی و کارمندان به شرح ذیل:
-ایجادامکان بهره مندی از تسهیلات بانکی ازجمله وام جعاله تعمیر مسکن،وام خریداتومبیل،وام مسکن ویژه اعضای هیات علمی،وام قرض الحسنه و وام ساخت مسکن
-ایجاد تسهیلات اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای تفریحی و زیارتی کارکنان و خانواده آنها
-وام خریدلوازم منزل به متقاضی و همسروفرزند
۵-ایجادامکان استفاده از مراکز اقامتی همچون مهمانسراهای دانشگاههای سراسرکشور وتحت پوشش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری جهت اعضای هیات علمی و کارکنان
۶-برگزاری اردوهای سیاحتی ویژه اعضای هیات علمی وکارکنان غیرهیات علمی درایام سال(داخلی و خارجی)
۷-ایجادامکان استفاده از تسهیلات تخفیف از بلیط پروازخارجی و تورهای داخلی و خارجی(برای اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی)
۸۸-سایرخدمات رفاهی در صورت امکان و درحدتوان . اختیارات دانشگاه از قبیل:توزیع بن های غیرنقدی کارکنان،توزیع کارت هدیه و مجله شکوفه های کارکنان،توزیع لوح و کارت هدیه جانبازان و ایثارگران،صدورکارت اعتباری ارزی بانشان ویزای بین الملل جهت اعضای هیات علمی،اعطاکمک هزینه مسکن به اعضای هیات علمی،واگذاری سفرکارت به کارکنان شاغل  دانشگاه


تماس با ما:

آدرس:کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی-سازمان مرکزی-طبقه همکف- واحد ستاد رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی
تلفن واحد:مستقیم ۴۲۷۴۵۲۳ تلفن داخلی ۲۶۴ نمابر ۴۲۷۴۵۲۳
ایمیل واحد:  welfare@razi.ac.ir


زیرواحدهای ادارات هر واحد:

۱-استادسرای ۲۰واحدی کشاورزی
۲-استادسرای ۹ واحدی کشاورزی
۳-استادسرای فجر
۴۴-استادسرای شهیداشرفی اصفهانی