نام و نام خانوادگی: کامران مهرجو

 سمت: رئیس اداره کارپردازی و خدمات

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن:34274521