معاونت اداری مالی

نام: علی  محمد                                                                                             

نام خانوادگی: رشیدی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد- پوشش های نانوساختار

سال اخذ مدرک کارشناسی: سال 1368 از دانشگاه صنعتی اصفهان  

سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد: سال 1372 از دانشگاه تهران

سال اخذ مدرک دکتری: سال 1388 از دانشگاه تهران 

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی: rashidi1347@razi.ac.ir

 

سوابق اجرایی:

معاون اداری مالی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

دبیر ستاد رفاهی اعضاء هیئت علمی دانشگاه رازی

مدیر امور فرهنگی دانشگاه رازی

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی

سرپرست گروه نانومواد دانشگاه رازی

مدیر گروه ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه واحد علوم تحقیقات

معاون اداری ومالی دانشگاه رازی

 

شماره تماس:۲-۳۴۲۷۷۶۰۱-۰۸۳

نمابر:۳۴۲۷۷۶۰۰-۰۸۳