لوگو اداری مالی

 

جمال فتح الهی   

Image result for ‫دکتر جمال فتح الهی‬‎
تحصیلات: دکترای علوم اقتصادی
سمت: معاونت اداری مالی دانشگاه
شماره تماس:08334277602-08334277601 اتاق: 221
پست الکترونیکی: