رییس اداره کارگزینی و رفاه

 

 

                       غلامرضا مرادی

    تحصیلات: کاردان

    سمت:رئیس کارگزینی کارکنان

  شماره تماس:۳۴۲۷۴۵۱۰-۰۸۳