رییس اداره کارگزینی و رفاه

رییس اداره کارگزینی و رفاه

غلامرضا مرادی
تحصیلات: کاردان
سمت:رئیس کارگزینی کارکنان
شماره تماس:۳۴۲۷۴۵۱۰-۰۸۳