اداره کارپردازی و خدمات

 

 یدله  سبکراه
تلفن:  ۳۴۲۷۴۵۳۳
     
    اطلاعات پرسنل                                                                                                              
نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
حیدر بهرامی معاون تدارکات ۴۲۷۴۵۳۳ ۲۱۴-۲۱۸ -
علی کهریزی مسئول خدمات ۴۲۷۴۵۳۳ ۲۱۴-۲۱۸ -
فرامرز چقازردی کارپرداز ۴۲۷۴۵۳۳ ۲۱۴-۲۱۸ -
اسماعیل حیدری انباردار ۴۲۷۴۵۳۳ ۲۱۴-۲۱۸ -
جبار رحیمی انباردار ۴۲۷۴۵۳۳ ۲۱۴-۲۱۸ -
سیدعطا حشمتی انباردار ۴۲۷۴۵۳۳ ۲۱۴-۲۱۸ -

 

تماس باما:
آدرس:کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی-سازمان مرکزی-طبقه دوم- واحد اداره تدارکات
تلفن واحد:مستقیم ۴۲۷۴۵۳۳  تلفن داخلی ۲۱۸ 
 ایمیل واحد: