پرویز صاعدی

سمت: مسئول امور پرسنلی اعضای هیئت علمی

تحصیلات: دیپلم اقتصاد

 

 

شیلا حریریان

سمت:امور دفتری

تجصیلات:  کارشناسی ارشد ریاضی

 

 

فرشته قنبری

سمت: مسئول امور دفتری کارگزینی اعضای هیئت علمی

تحصیلات: دیپلم

 

 

غلامرضا شریفی

سمت: بایگان کارگزینی اعضای هیئت علمی

تحصیلات: دیپلم

 

 

 

 

یوسف آذرخش

سمت: رابط سامانه HES وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تحصیلات: دکتری تخصصی(زیست شناسی)

ایمیل:azarakhsh1360@ut.ac.ir 

تلفن مستقیم : ۳۴۲۶۹۸۷۱
تلفن داخلی : 243