نام:  جمال

نام خانوادگی:  فتح الهی

رشته تحصیلی:  علوم اقتصادی

سال اخذ مدرک کارشناسی:  علوم اقتصادی- اقتصاد نظری1377

سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی 1379

سال اخذ مدرک دکتری: علوم اقتصادی 1391

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: jfathollahi@gmail.com

Image result for ‫دکتر جمال فتح الهی‬‎

سوابق اجرایی:

مقام مجاز از سوی رئیس دانشگاه در کمیسیون مناقصات دانشگاه

مدیر دفتر و مشاور ریاست دانشگاه رازی

عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی

 

مقالات

لیست طرح های پژوهشی

شماره تماس:34277602-34277601

نمابر:34277600