رابط سامانه : یوسف آذرخش

تحصیلات: دکتری تخصصی

-بارگذاری اطلاعات (شناسه ای- تحصیلی-پرسنلی) اعضای هیئت علمی 

- هماهنگی با رئیس تشکیلات دانشگاه رازی در خصوص تایید اطلاعات اعضاء

- بروز نمودن رکوردهای ثبت شده اطلاعات اعضاء

-هماهنگی با قسمت تحول اداری وزارت در خصوص تایید ساختار تشکیلات به منظور دریافت شماره مستخدم

-نظارت و بررسی دستورالعمل های وارده از وزارت در سامانه 

نظارت و پیگیری اطلاعات شماره مستخدم اعضا در سامانه HES و کارمند ایران

سایر همکاری ها:

آماده سازی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی

ثبت و اعلام تاییدیه 6 ماه طرح سربازی اعضای هیئت علمی سرباز

نظارت بر وبسایت و درج مطالب در پنل معاونت اداری مالی دانشگاه رازی

 

سامانه آموزش عالی

عنوان سامانه آموزش عالی
دسته بندی خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهنده معاونت اداری مالی دانشگاه رازی
نوع ار‌ائه الکترونیکی
آدرس وب سایت http://hes.msrt.ir
هزینه -
مخاطبین اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه رازی
نحوه همکاری

ثبت اطلاعات شناسنامه ای، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، احکام و قراردادهای کارکنان

و فرآیندهای اعضاء هیات علمی

ثبت اطلاعات دروس و برنامه های درسی و درخواست رشته های تحصیلی

ثبت اطلاعات فضا و امکانات موسسات و طرح های عمرانی در دست اجرا

ثبت اطلاعات تشکیلات شامل مصوبه تشکیلات، نمودار سازمانی، پست های سازمانی