غلامرضا مرادی

    تحصیلات: کاردان

    سمت:رئیس کارگزینی کارکنان

  شماره تماس:۳۴۲۷۴۵۱۰-۰۸۳